« Powrót   MK 11  

Metrica Regni Poloniae Digitalis

Niniejsza prezentacja obejmuje kopie cyfrowe Metryki Koronnej, której oryginały przechowywane są w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Na tej stronie dostępne są kopie: księgi wpisów numer 10, pochodzącej z czasów Kazimierza Jagiellończyka (lata 1447-1454), z wyjątkiem kilku niezapisanych kart (k. 34v, 55 i 86v); księgi wpisów numer 11, pochodzącej z czasów Kazimierza Jagiellończyka (lata 1449-1492), z wyjątkiem kilku niezapisanych stron (s. 4, 18, 20, 53, 179, 214-217, 277, 383, 384, 475, 505, 511, 522-524, 541, 545, 567). Uzupełniają je wpisy z suplementu (od XIII w. do 1446 r.). Kopiom towarzyszą opisy kolejnych wpisów, opublikowane wcześniej w pierwszym tomie wydawnictwa Teodora Wierzbowskiego „Matricularum Regni Poloniae Summaria” (MRPS I).

Opisy autorstwa T. Wierzbowskiego i kopie stron księgi można przeglądać kolejno. W tym celu należy wybrać opcję „Pokaż wszystko”, która pozwala wyświetlić zawartość całego tomu w układzie wpisów. Wpisy z suplementu umieszczono na końcu.

Można też wyszukiwać interesujące informacje zawarte w opisach. Wyszukiwarka przeszukuje całość tekstu, znajdując wszystkie wystąpienia wybranego słowa lub frazy. Minimalny wyszukiwany ciąg znaków powinien liczyć trzy litery. Wykonując poszukiwania należy wziąć pod uwagę, że opisy zostały wykonane przez T. Wierzbowskiego w jęz. łacińskim. W związku z tym poszukiwane słowa (ciągi znaków) należy formułować po łacinie, np. oppid (szukając ‘miasta’ – proponowana część słowa ze względu na deklinację), Nicol (szukając ‘Mikołaja’, również część imienia) czy Calis (Kalisz, kaliski). Nazwy miejscowości, w których miało miejsce opisywane wydarzenie, podawane są w języku polskim, w tym więc języku należy je wpisywać do okienka wyszukiwania, np. Kalisz.

Zakres wyszukiwania można ograniczyć do interesującego okresu, zaznaczając go suwakiem w polu Rok – istnieje możliwość wyboru w obrębie lat 1299 – 1454.