« Powrót   LL 01  

Metrica Regni Poloniae Digitalis

Niniejsza prezentacja obejmuje kopie cyfrowe Ksiąg Poselstw Metryki Koronnej, których oryginały przechowywane są w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Na tej stronie dostępne są kopie ksiąg z czasów panowania królów: Jana Olbrachta, Aleksandra Jagiellończyka, Zygmunta I Starego i Zygmunta Augusta. Kopiom towarzyszą opisy kolejnych wpisów, wykonane w języku polskim w postaci sumariusza kartkowego przez Irenę Sułkowską-Kurasiową i Janinę Wejchertową.

Opisy i kopie stron księgi można przeglądać kolejno. W tym celu należy wybrać opcję „Pokaż wszystko”, która pozwala wyświetlić zawartość całego tomu w układzie wpisów.

Można też wyszukiwać interesujące informacje zawarte w opisach. Wyszukiwarka przeszukuje całość tekstu, znajdując wszystkie wystąpienia wybranego słowa lub frazy. Minimalny wyszukiwany ciąg znaków powinien liczyć trzy litery. Językiem sumariusza jest język polski, dlatego przy wyszukiwaniu należy wziąć pod uwagę właściwości polskiej odmiany, np.: tur (szukając dokumentów dotyczących ‘Turcji’, ‘tureckiego’), ang (szukając wpisów dotyczących ‘Anglii’ lub ‘angielskiego’). Nazwy miejscowości, w których miało miejsce opisywane wydarzenie, podawane są w języku polskim, w tym więc języku należy je wpisywać do okienka wyszukiwania, np. Kalisz.

Zakres wyszukiwania można ograniczyć do interesującego okresu, zaznaczając go suwakiem w polu Rok.