MORS SOLA VICTRIS, GLORIA VICTIS

Śmierć jedynym zwycięzcą, chwała zwyciężonym

150. rocznica wybuchu powstania styczniowego 1863-1864

Wystawa archiwalna

Pieczęć Rządu Narodowego

Informacja o wystawie

Wystawa prezentowana w Archiwum Głównym Akt Dawnych związana jest z przypadającą w styczniu 2013 r. 150. rocznicą wybuchu powstania styczniowego. Jej celem jest przypomnienie tragicznych dla narodu polskiego wydarzeń z lat 1863-1864, sylwetek ludzi, żyjących w tym trudnym czasie, oraz utrwalenie pamięci o zrywie niepodległościowym Polaków przeciwko Rosji, który – nie mając żadnych widoków powodzenia – objął tak szerokie warstwy polskiego społeczeństwa. Powstanie rozpoczęło się 22 I 1863 r. i trwało do jesieni 1864 r.; zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego: Królestwo Polskie oraz tereny wcielone do Rosji – Litwę, Białoruś i część Ukrainy.

Otwarcie wystawy nastąpi w dniu 21 stycznia 2013 r. o godz. 12.00 w Sali Balowej Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, przy ul. Długiej 7, a ekspozycja prezentowana będzie w dniach: 22 stycznia – 8 lutego 2013 r. w godz. 10.00-18.00; w soboty (26 stycznia i 2 lutego) w godz. 10. 00-14.00.[zob. >>>]

Wybrane prezentowane materiały

Plakat miniatura