eDUCARE 21

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ARCHIWISTÓW I HISTORYKÓW

Educare necesse est… — Rzeczpospolita małych ojczyzn”,

Warszawa, 30 czerwca–1 lipca 2021 r.

Program

Dzień 1. (30 czerwca 2021)

10.00 OTWARCIE KONFERENCJI

10.30–12.00
PANEL
10.30–12.00 PANEL: HISTORIA „NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY”, CZYLI MIEJSCE, ROLA I ZNACZENIE HISTORII LOKALNEJ I REGIONALNEJ
CzasTematNazwiskoAfiliacja
10.30–10.45Historia regionalna skarbnicą wzorców osobowych i postaw patriotycznychdr hab. Jolanta Załęcznyprof. AFiB (Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Instytut Historii)
10.45–11.00Zbudować tożsamość Mazowszanina. Znaczenie historii lokalnej oraz pomysły na nauczanie regionalistyczne o Mazowszu (na poziomie szkoły podstawowej) Krzysztof Łukawski(Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Instytut Historii)
11.00–11.15 „Dzieje bajeczne Łęcznej“. O historiograficznym powielaniu mitów w tworzeniu historii lokalnej i jej nauczaniudr Robert Jop (Archiwum Państwowe w Lublinie)
11.15–11.30Rola i znaczenie akcji „II Most” oraz „III Most” w historii Polski i regionudr hab. Anna Pachowiczprof. PWSZ (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
11.30–11.45„Więcej znaczy worek szczęścia niż złota” — wychowanie moralne dzieci w świetle etnohistorycznych źródeł (z północnego Mazowsza)dr hab. Bożena Józefów-Czerwińskaprof. AFiB (Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Instytut Historii)
11.45–12.00Małe historie, lokalne wydarzenia w cyfrowym wydaniu — wirtualna podróż z portalem przystanekhistoria.pldr Rafał Leśkiewicz (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)
PRZERWA (10 min.)
12.10–13.40
PANEL
12.10–13.40 PANEL: HISTORIA LOKALNA I REGIONALNA W EDUKACJI SZKOLNEJ
CzasTematNazwiskoAfiliacja
12.10–12.25Nowoczesny podręcznik historii lokalnej dla uczniów szkół podstawowychKarol Jacek Stachelski(Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Promocji Powiatu Kolneńskiego)
12.25–12.40Mazowsze — nie tylko Warszawa i Radom. Dzieje Iłży jako przyczynek do edukacji regionalnej w szkole podstawowej. Tożsamość ucznia w małym mieście Ernest Nowak(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny)
12.40–12.55Stan wojenny w świadomości lokalnej młodzieży szkolnej w 40. rocznicę jego wprowadzeniadr Paweł Glugla(badacz niezależny)
12.55–13.10„Śmierć naszym wybawieniem” — czyli o inskrypcjach i roli Izby Pamięci IPN Strzelecka 8 w edukacji regionalnej dr Marta Milewska(Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Instytut Historii)
13.10–13.25Źródła do dziejów Szkoły Podstawowej w Łochowie w edukacji historyczno-regionalnejPiotr Księżniakiewicz(Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie)
13.25–13.40Wykorzystanie źródeł do powstania listopadowego z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie jako przykład edukacyjnej roli archiwów państwowych w kształtowaniu wiedzy o historii regionu Edyta Targońska(Archiwum Państwowe w Lublinie)
PRZERWA (20 min.)
14.00–16.00
PANEL
14.00–16.00 PANEL: ŹRÓDŁA ARCHIWALNE DO HISTORII LOKALNEJ I REGIONALNEJ — CHARAKTERYSTYKA I MOŻLIWOŚCI ICH PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA
CzasTematNazwiskoAfiliacja
14.00–14.15 Jakie archiwalia wybrać? Źródła do dziejów regionu na przykładzie materiałów z zasobu Archiwum Państwowego w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu dr Dariusz Chyła(Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu)
14.15–14.30 Czarownice, partacze, patrycjusze i inne tajemnice osady wśród trzcin i bagien, czyli możliwości działań popularyzacyjno-edukacyjnych na przykładzie historii dzielnicy Torunia — Mokre w świetle archiwaliówdr Mateusz Superczyński(Archiwum Państwowe w Toruniu)
14.30–14.45 Akta sejmikowe z ksiąg grodzkich chełmskich jako materiał do badań nad działalnością samorządową chełmskich rodzin szlacheckich — na przykładzie rodziny Orchowskich w XVII w. dr Bartosz Staręgowski(Archiwum Państwowe w Lublinie)
14.45–15.00 Europa i ziemie polskie w korespondencji Elizy z Branickich Krasińskiej prof. dr hab. Alicja Kulecka(Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego)
15.00–15.15 W jakich archiwach prowadzić kwerendę? Źródła archiwalne do dziejów Mazowsza Północnego w okresie porozbiorowym i latach II RP (1795–1939) prof. dr hab. Janusz Szczepański(Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Instytut Historii)
15.15–15.30 Telegramy patriotyczne — zapomniany duch niepodległości jako źródło do historii WielkopolskiRafał Openkowski, Jakub Michalik(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych)
15.30–15.45 „Gazeta Nowska” jako źródło do dziejów Nowego w latach 1919–1939 Rafał Openkowski(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych)
15.45–16.00 Źródła archiwalne dotyczące powstań śląskich w wersji online- portal Powstańcy Śląscy jako przykład tematycznego zbioru dedykowanego edukacji i popularyzacji zbiorów dr Aleksandra Starczewska-Wojnar(Archiwum Państwowe w Opolu)
DYSKUSJA

Dzień 2. (1 lipca 2021)

9.00–10.30
PANEL
9.00–10.30 PANEL: ŹRÓDŁA ARCHIWALNE DO HISTORII LOKALNEJ I REGIONALNEJ — CHARAKTERYSTYKA I MOŻLIWOŚCI ICH PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA
CzasTematNazwiskoAfiliacja
9.00–9.15 Kontekst polityczny małżeństw Piastów mazowieckich z pannami pochodzącymi z możnowładczych polskich rodów Jan Jeż(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
9.15–9.30 Wydarzenia czasu pierwszej wojny światowej oraz wojny o granice na terenie Gminy Boguchwała według zachowanych materiałów archiwalnych Anna Owczarska-Ożóg(badacz niezależny)
9.30–9.45 Materiały archiwalne do dziejów getta warszawskiego jako przykład źródeł do historii małej ojczyznyMarta Jaszczyńska(Archiwum Państwowe w Warszawie)
9.45–10.00 Zapomniani Polacy z Kresów Wschodnich II RP z terenu Obwodu AK Gródek Jagielloński pod Lwowem — zesłańcy, ekspatrianci — obecni mieszkańcy Opolszczyzny ratujący Żydów podczas okupacji niemieckiej Janusz Oszytko(Wydział Archiwalny Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu)
10.00–10.15 Archiwalia polonijne obwodu odeskiego: źródła nieznane lub mało znane Julia Grozna, dr Niko Rergo(Archiwum Państwowe Obwodu Odeskiego)
10.15–10.30 Źródła do badań nad historią Bolesławca przed 1945 r. — zarys problematyki Dariusz Gołębiewski(Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)
10.30–11.50
I. SESJA
10.30–11.50 I. SESJA EKSPERCKA
CzasNazwisko AfiliacjaTemat
[43'20"]Radosław Poboży (kustosz w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej)Dokumentacja filmowa w Archiwum AIPN jako źródło do badania historii lokalnej – opracowanie, interpretacja, wykorzystanie w projektach edukacyjnych
[21'52"]
Daniel Siemiński(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu)Historia regionalna w szkole — obowiązek, a może jednak przyjemność?
[14'14"]Marzena Kołakowska (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie, Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych)
Film
Wokół dworku w Chojnowie – edukacja, rozwój i integracja lokalnej społeczności
11.50–13.30
PANEL
11.50–13.30 PANEL: ŹRÓDŁA ARCHIWALNE DO HISTORII LOKALNEJ I REGIONALNEJ — CHARAKTERYSTYKA I MOŻLIWOŚCI ICH PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA
CzasTematNazwiskoAfiliacja
11.50–12.05Dlaczego materiały zgromadzone w Archiwum Stanisława Jankowskiego ps. „Agaton” warto wykorzystać w lekcjach o powojennej odbudowie Warszawy Rafał Sztarski(Archiwum Akt Nowych)
12.05–12.20Wizyta Jana Pawła II w Trójmieście w czerwcu 1987 r. w świetle materiałów Służby Bezpieczeństwa — charakterystyka i możliwości praktycznego wykorzystania Elżbieta Strehlau(OA IPN w Gdańsku)
12.20–12.35
[15'37"]
„Tak malować nie chcę i nie będę”. Sądeccy malarze w świetle źródeł archiwalnych z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu — historia nie tylko regionalna Agnieszka Filipek(Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu)
12.35–12.50Poezja i muzyka jako doskonałe źródło w edukacji regionalnej i historii lokalnej dr Agnieszka Bednarz(Badaczka niezależna)
12.50–13.05Internet to My! Media społecznościowe jako narzędzie promocji archiwów Paweł Czerniszewski(Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)
PRZERWA (20 min.)
13.30–15.45
II. SESJA
13.30–15.45 II. SESJA EKSPERCKA
CzasNazwisko AfiliacjaTemat
[11'20"]Małgorzata Glinka(Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie)Moja dzielnica, moja ulica — Warszawa
[17'30"]Michał Hryciuk(Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach)Siedlce wczoraj i dziś
[21'44"]Ireneusz Gajek(Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krasnem)Krasne— niewielka miejscowość z wielką historią
[24'46"]Julita Gredecka(Szkoła Podstawowa Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II nr 112 w Warszawie)Edukacja regionalna- z pamiętnika praktyka
[18'26"]Iwona Moczydłowska(Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach)Stawiam na WebQuest
[24'43"]Anna Czajka(Archiwum Główne Akt Danych — Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów)Archiwum rodzinne w pudełku — jak bezpiecznie przechowywać nasze pamiątki?
[9'52"]Rafał Górny i Magdalena Morawska(Archiwum Główne Akt Danych)Ciekawostki pracy archiwalnej
DYSKUSJA i ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI