Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

dla wpisów z lat 1569-1673 odnoszących się do czterech województw: bracławskiego, czernihowskiego, kijowskiego i wołyńskiego.

Hasła są podawane w układzie chronologicznym. Przy wyszukiwaniu haseł należy pamiętać o zadaniu pytania o nazwę polską (np. starosta, Łuck etc.) i łacińską (capitaneus, Luceorium etc.). Dodatkową komplikację w poszukiwaniach stanowi fakt, iż nazwom w brzmieniu łacińskim brakuje jednolitości, np. przymiotnik "czerkaski" występuje po łacinie jako Cerkassiensis, Cyrkassiensis lub Czerkassiensis, natomiast "Wołyń" to Volhynia lub Wolhynia.

Wpisz poszukiwane słowo lub jego część:  

Znalezione rezultaty:

POWRÓT